top of page

Program yang Ditawarkan

Ambilan 2023:

Mei

Ambilan 2023:

Mei & Sept

Ambilan 2023:

 Jan, Mei & Sept

Doctor Teaching on Seminar

Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua

Fakulti Pendidikan

VR Headset

Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pendidikan
 

Fakulti Pendidikan

Image by Mosquegrapher.jpeg

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)

Fakulti Pengajian Islam

Program akan datang

Image by S T

Sarjana Pengajian Islam Kontemporari

Fakulti Pengajian Islam

Judge's Table

Sarjana Harta Intelek

Fakulti undang-undang

Gavel

Sarjana Undang-undang Perniagaan 

Fakulti undang-undang

Business Meeting

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
 

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

laboratory-g352be7e23_1280.jpg

Sarjana Sains Kesihatan (Pendidikan Kesihatan)
 

Fakulti Sains Kesihatan

Image by Martijn Vonk

Sarjana Ekonomi Islam

 

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Engineers

Sarjana Kejuruteraan Mikroelektronik
 

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Sustainability Science.jpg

Sarjana Sains
Kelestarian

5-Key-Industry-4.0-Technologies.jpg

Sarjana Sains 
IR 4.0

 

Institut IR 4.0 

pexels-rfstudio-3825580.jpg

Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)

Consultation

Sarjana Sains Sosial
(Psikologi Industri dan Organisasi)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

earth-g3a3f319f9_1920.jpg

Sarjana Sains Perubahan Iklim

Institut Perubahan Iklim

Human Developement.jpg

Doktor Falsafah (Pembangunan Manusia)

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

bottom of page